چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
حضور وزير محترم بهداشت  و معاون محترم آموزشي در غرفه كلان منطقه ١٠ آمايشي نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي يازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سمينار سراسري آموزش تعهد حرفه اي در علوم پزشكي برگزار شد آخرين روز از برنامه پخش همزمان كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي amee2017 دومين روز از برنامه پخش همزمان كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي amee2017 اولين روز پخش همزمان كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي amee2017 جلسه اختتاميه ارزيابي كشوري از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه فرايندهاي معاونت آموزشي بيمارستان شريعتي ارزيابي شد آغاز برنامه بازديد و ارزيابي كشوري از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه آغاز برنامه بازديد و ارزيابي كشوري از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه برگزاري دهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري با حضور معاون آموزشي وزارت بهداشت و رئيس دانشگاه نشست سالانه شوراي توسعه آموزش دانشگاه در چهارمين روز هفته آموزش كسب عنوان دانشگاه برتر در توليد علم آموزش پزشكي توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران كسب رتبه اول كشوري در حيطه ارزشيابي توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران كسب رتبه سوم كشوري در حيطه ياددهي و يادگيري توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران انتخاب غرفه دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي شيراز به عنوان غرفه برتر همايش برنامه حضور مديران واحدهاي مركز مطالعات و توسعه آموزش و گروه آموزش در غرفه مركز بازديد وزير بهداشت از غرفه دانشگاه علوم پزشكي تهران برپايي غرفه دانشگاه علوم پزشكي تهران هجدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي و دهمين جشنواره كشوري آموزش پزشكي سمينار ارزيابي صلاحيت باليني برگزاري كارگاه بازخورد در تعهد حرفه اي در دانشكده پيراپزشكي با تدريس دكتر جعفريان و مشاهده دكتر عمادي طرح مشاهده آموزش همتايان (ماه) در بيمارستان سينا برگزار شد برگزاري چهارمين دوره آشناسازي اعضاي هيئت علمي جديد بادانشگاه برگزاري نشست پاييزي دفاتر توسعه آموزش با مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه بازديد اعضاي WFME از دانشكده پزشكي جلسه گزارش خود ارزيابي دوره پزشكي عمومي با حضور نمايندگان فدراسيون جهاني آموزش پزشكي (WFME) جلسه اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي (WFME) با رئيس دانشگاه آخرين روز پخش زنده amee2016 با حضور معاون آموزشي دانشگاه دومين روز پخش زنده كنفرانس amee2016 آغاز پخش زنده كنفرانس2016 amee در ستاد مركز دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزاري كارگاه خودارزيابي دوره پزشكي عمومي بر اساس استانداردهاي WFME برگزاري كارگاه "آشنايي با شيوه طراحي محتواي ايستگاه­هاي آزمون MMI" برگزاري نشست تابستاني دفاتر توسعه آموزش برگزاري نشست سالانه شوراي توسعه آموزش دانشگاه نشست علمي با حضور پروفسورDean x.parmelee

اخبار مرکز

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved