جمعه 29 شهریور ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
برگزاري دومين جشنواره فرايندهاي آموزشي دانشجويي مورخ 14 ارديبهشت ماه 1398 تقدير از فرايندهاي برتر دانشگاهي در دوازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري برگزاري كميته داوري پنجمين جشنواره دانشجويي ابن سينا مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ كارگاه پيشرفته آموزش رفتار حرفه اي مورخ 11 بهمن ماه تصويب شيوه نامه ارزيابي دانشجويان دانشكده تغذيه در شوراي آموزشي دانشگاه برگزاري هفتمين روز از كارگاه هاي انتخابي سيزدهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه مورخ ۳۰دي ماه  ۱۳۹۷ برگزاري ششمين روز از كارگاه هاي انتخابي سيزدهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه مورخ ۲۵دي ماه  ۱۳۹۷ برگزاري پنجمين روز از كارگاه هاي انتخابي سيزدهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه مورخ ۲۵ ديماه ۱۳۹۷ برگزاري چهارمين روز از كارگاه هاي انتخابي سيزدهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه مورخ ۱۸ دي ماه ۱۳۹۷ كارگاه كشوري "چگونه پروپوزال يك طرح نوآورانه آموزشي را تدوين و داوري كنيم" مورخ ۱۲ دي ماه ۱۳۹۷ جلسه كميته تخصصي بخش آموزش بيستمين جشنواره ابن سينا مورخ ۱۱ دي ماه ۱۳۹۷ دومين روز از سيزدهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه مورخ ۴دي ماه ۱۳۹۷ اولين روز از سيزدهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه مورخ ۲ دي ماه ۱۳۹۷ بيستمين جشنواره ابن سينا بهمن ماه 1397 برگزاري جلسه معارفه با ارزيابان اعتباربخشي آموزشي بيمارستان ها مورخ 13 آبان ماه 1397 مراسم‌ توديع و معارفه مسئولان "واحد رسانه ها و همكاري هاي برون سازماني" و "دبيرخانه جشنواره ها و دانش پژوهي" مركز مطالعات ۲۹آبان ماه ۱۳۹۷

*

*

اخبار مرکز

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved