چهار شنبه 5 آذر ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » نقشه سايت
Skip Navigation Links.
صفحه اصلي
درباره ما
پيشينه مركز
مديران پيشين
خودارزيابي
برنامه راهبردي
رسالت و چشم انداز
اهداف و راهبردها
دستاوردها و افتخارات مركز
امكانات و فضاي مركز
اعضا
مديريت مركز
هيات علمي
مديران واحدها
همكاران مركز
كارشناسان مركز
واحدها و ساختار
واحدهاي مركز
واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد
معرفي واحد
مسئول واحد
شرح وظايف
واحد ارزشيابي و اعتباربخشي
مسئول واحد
شرح وظايف
نظام جامع ارزشيابي
ارزشيابي دوره
ارزشيابي هيات علمي
ارزشيابي دانشجو
اعتباربخشي آموزشي بيمارستانها
كارگاه ها
واحد برنامه ريزي آموزشي
معرفي واحد
مسئول واحد
شرح وظايف
فعاليت هاي واحد
مشاوره تخصصي حوزه برنامه ريزي درسي
فرم ها و شيوه نامه ها
واحد توانمندسازي مدرسين
معرفي واحد توانمندسازي
مسئول واحد
فعاليت ها
ابلاغيه و شيوه نامه هاي آموزشي
مشاهده آموزش همتايان (ماه)
فيلم ها و محتواي آموزشي
گواهي هاي توانمندسازي آموزشي
واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان
معرفي واحد
مسئول واحد
شرح وظايف واحد
نحوه عضويت در كميته دانشجويي مركز مطالعات دانشگاه
شرح وظايف كميته دانشجويي مركز مطالعات دانشگاه
اعضاي كميته دانشجويي توسعه آموزش
سال 1397
سال 1398
سال 1399
دوره ها/كارگاه هاي آموزشي
دوره دانا
دوره دانا پلاس
دوره برنا
كارگاه هاي پيشرفته
جشنواره دانشجويي توسعه آموزش
اولين دوره 1397
دومين دوره 1398
سومين دوره 1399
طرح توسعه اي/ پژوهش در آموزش
آيين نامه ها/ شيوه نامه ها
گواهي ها
سومين جشنواره دانشجويي توسعه آموزش
دانا
دانا پلاس
برنا
كارگاه هاي پيشرفته
ارتباط با ما
واحد توسعه آموزش
واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها
واحد طرح هاي توسعه اي و دانش پژوهي
معرفي واحد
مسئول واحد
پروپوزال طرح هاي توسعه اي
فرم پروپوزال
مشاوره نگارش پروپوزال
فرم مشاوره
برنامه مشاوره
راهنماي داوران
دانلود چك ليست داوري طرح هاي توسعه
مطالب آموزشي
دانش پژوهي آموزشي
شيوه نامه جديد ارزشيابي
سامانه ملي فعاليت هاي نواورانه
دفتر هماهنگي دفاتر توسعه آموزش
چارت مركز
صفحات خاص
پيوندهاي سريع
اطلاعيه ها
گالري تصاوير
فعاليت ها
فعاليت آموزشي دانشجويان
منابع
كتابخانه تخصصي
مجلات
مجلات داخلي
مجلات خارجي
سازمانهاي بين المللي مرتبط
انتشارات
فصلنامه رويش
معرفي مجله رويش
محورهاي موضوعي قابل پذيرش در مجله رويش
انواع مقالات مورد پذيرش در مجله رويش
مقالات اصيل
مقالات مروري
مقالات كيفي
نحوه ارسال مقاله
شماره هاي فصلنامه رويش
كتابها
مقالات
مقالات فارسي
مقالات انگليسي
راهنماهاي آموزشي
مطالب آموزشي
همكاري بين المللي
تماس با ما

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved