سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » نقشه سايت
Skip Navigation Links.
صفحه اصلي
درباره ما
پيشينه مركز
مديران پيشين
خودارزيابي
برنامه راهبردي
رسالت و چشم انداز
اهداف و راهبردها
دستاوردها و افتخارات مركز
امكانات و فضاي مركز
اعضا
مديريت مركز
هيات علمي
مديران واحدها
همكاران مركز
كارشناسان مركز
واحدها و ساختار
واحدهاي مركز
واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد
معرفي واحد
مسئول واحد
شرح وظايف
واحد ارزشيابي و اعتباربخشي
مسئول واحد
شرح وظايف
نظام جامع ارزشيابي
ارزشيابي دوره
ارزشيابي هيات علمي
ارزشيابي دانشجو
اعتباربخشي آموزشي بيمارستانها
كارگاه ها
واحد برنامه ريزي آموزشي
معرفي واحد
مسئول واحد
شرح وظايف
فعاليت هاي واحد
مشاوره تخصصي حوزه برنامه ريزي درسي
فرم ها و شيوه نامه ها
گواهي ها
واحد توانمندسازي مدرسين
معرفي واحد توانمندسازي
مسئول واحد
فعاليت ها
ابلاغيه و شيوه نامه هاي آموزشي
مشاهده آموزش همتايان (ماه)
فيلم ها و محتواي آموزشي
گواهي هاي توانمندسازي آموزشي
واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان
معرفي واحد
مسئول واحد
اهداف واحد
كميته واحد
نحوه عضويت در كميته دانشجويي مركز مطالعات دانشگاه
شرح وظايف كميته دانشجويي مركز مطالعات دانشگاه
اعضاي كميته دانشجويي توسعه آموزش
سال 1397
سال 1398
سال 1399
دوره ها/كارگاه هاي آموزشي
دوره دانا
دوره دانا پلاس
دوره برنا
كارگاه هاي پيشرفته
جشنواره دانشجويي توسعه آموزش
اولين دوره 1397
دومين دوره 1398
سومين دوره 1399
طرح توسعه اي/ پژوهش در آموزش
آيين نامه ها/ شيوه نامه ها
گواهي ها
سومين جشنواره دانشجويي توسعه آموزش
دانا
دانا پلاس
برنا
كارگاه هاي پيشرفته
ارتباط با ما
واحد توسعه آموزش
واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها
واحد طرح هاي توسعه اي و دانش پژوهي
معرفي واحد
مسئول واحد
پروپوزال طرح هاي توسعه اي
فرم پروپوزال
مشاوره نگارش پروپوزال
فرم مشاوره
برنامه مشاوره
راهنماي داوران
دانلود چك ليست داوري طرح هاي توسعه
مطالب آموزشي
دانش پژوهي آموزشي
شيوه نامه جديد ارزشيابي
سامانه ملي فعاليت هاي نواورانه
گواهي ها
گواهي كارگاه سال 1397
دفتر هماهنگي دفاتر توسعه آموزش
چارت مركز
صفحات خاص
پيوندهاي سريع
اطلاعيه ها
گالري تصاوير
فعاليت ها
فعاليت آموزشي دانشجويان
منابع
كتابخانه تخصصي
مجلات
مجلات داخلي
مجلات خارجي
سازمانهاي بين المللي مرتبط
انتشارات
فصلنامه رويش
معرفي مجله رويش
محورهاي موضوعي قابل پذيرش در مجله رويش
انواع مقالات مورد پذيرش در مجله رويش
مقالات اصيل
مقالات مروري
مقالات كيفي
نحوه ارسال مقاله
شماره هاي فصلنامه رويش
كتابها
مقالات
مقالات فارسي
مقالات انگليسي
راهنماهاي آموزشي
مطالب آموزشي
همكاري بين المللي
تماس با ما

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved