دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

خوشامدگويي

1393/12/04
بسمه تعالي


ميهمان گرامي؛

 

بدون شك يكي از اقدامات اساسي انجام شده در يك دهه گذشته توجه به ارتقاي كيفيت آموزش دوره پزشكي عمومي و به ويژه بازنگري اين دوره آموزشي مي­باشد. در اين راستا در بخش قابل توجهي از دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور بازنگري دوره پزشكي عمومي در دستور كار قرار گرفته و به عنوان يكي از اصلي­ترين اجزاي اين بازنگري مقوله ادغام مورد توجه بوده است. به نظر مي­رسد پس از گذشت يك دهه از آغاز اين حركت ارزشمند زمان آن فرا رسيده است كه با نگاهي دقيق و منصفانه به ارزيابي تجربيات كسب شده بنشينيم و براي تداوم اين مسير ارزشمند و در عين حال پرچالش چاره انديشي كنيم. در اين راستا مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي كشور"سمينار سراسري ادغام در آموزش علوم پزشكي"را برگزار مي­نمايد. اميدوارم اين نشست علمي زمينه ساز آغاز حركتي هدف دار و نظام مند در اين جهت باشد.

حضور ارزشمند سركارعالي/جنابعالي را در اين سمينار گرامي مي­داريم و ضمن قدرداني از اين حضور، افتخار ميزباني جمع فرهيختگان و انديشمندان عرصه آموزش پزشكي را هديه­اي ذي قيمت از سوي بي­همتاي يكتا دانسته و بر آن مي­باليم.

 

 

دكتر محمد جليلي

رييس سمينار

 

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved