دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
مطالب آموزشي » سمينارهاي سالانه مركز » سمينار سراسري ادغام در آموزش علوم پزشكي مورخ 30 بهمن 1393 » گزارش برگزاري سمينار ادغام در آموزش علوم پزشكي در دانشگاه از شبكه آموزش

گزارش برگزاري سمينار ادغام در آموزش علوم پزشكي در دانشگاه از شبكه آموزش

1394/01/15
سمينار ادغام در آموزش علوم پزشكي به همت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي با همكاري دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي در30بهمن ماه در تالار ابن سينا دانشكده پزشكي با محوريت موضوع ادغام در زمينه آموزش علوم پزشكي برگزار شد.
شبكه آموزش سيما در تاريخ 2 اسفند 1393گزارشي از برگزاري سمينار ادغام در آموزش علوم پزشكي  دانشگاههاي سراسر كشور را پخش كرد.

 گزارش برگزاري سمينار ادغام در آموزش علوم پزشكي  در دانشگاه از شبكه آموزش 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved