سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
انتشارات » فصلنامه رويش

فصلنامه رويش

فصلنامه علمي رويش، در برگيرنده مقالات و موضوعات مرتبط با آموزش در علوم پزشكي است كه در قالب فصلنامه و به زبان فارسي منتشر مي‌شود. اين نشريه با فراهم آوردن فرصتي مناسب براي به اشتراك گذاردن دانش و تجربيات تمامي همكاران دانشگاهي، درصدد است از طريق توسعه و هم­افزايي دانش، پيش برد و تعالي اهداف سازماني دانشگاه را محقق سازد.

صاحب امتياز:‌ مركز مطالعات و توسعه‌ي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران


مدير مسئول: دكتر هومان حسين نژاد

سردبير: دكتر رضا عاطف يكتا

تماس با دفتر مجله: آدرس: تهران،بلوار كشاورز- خيابان نادري- خيابان حجت دوست پلاك 57- طبقه زير همكف  دفتر مجله رويش 

تلفن: ۸۸۹۵۵۸۴۶--۸۸۹۵۴۸۹۳-۸۸۹۵۵۰۱۶ داخلي 106


پست الكترونيكي: 
edcseminars@sina.tums.ac.ir

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved