جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » دستاوردها و افتخارات مركز » دستاوردها و افتخارات مركز » كسب عنوان فرايند برتر در جشنواره هاي كشوري شهيد مطهري

كسب عنوان فرايند برتر در جشنواره هاي كشوري شهيد مطهري


 

فرايندهاي برتر كشوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در جشنواره آموزشي شهيد مطهري
© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved