جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » دستاوردها و افتخارات مركز » دستاوردها و افتخارات مركز » دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان سيزده مركز جديد همكار بين المللي Beme

دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان سيزده مركز جديد همكار بين المللي Beme


دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان سيزده مركز جديد همكار بين المللي BEME

 

به دنبال امضاي تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي تهران و انجمن آموزش پزشكي اروپا، مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به عنوان مركز همكار بين المللي BEME collaboration فعاليت خود را در زمينه توسعه آموزش مبتني بر بهترين شواهد گسترش خواهد داد.

 

BEME collaboration يكي از زير مجموعه هاي وابسته به انجمن آموزش پزشكي اروپا (AMEE) است كه مشابه Cochrane Collaboration از طريق هدايت، انجام و انتشار مقالات مروري سيستماتيك به توسعه "آموزش" مبتني بر شواهد كمك مي‌كند.

تا پيش از اين تنها پنج مركز به عنوان مركز همكار بين المللي BEME شناخته شده بودند. اين مراكز عبارت اند از:

 

·         Maastricht University, The Netherlands

·         McGill University, Canada

·         University of St Andrews, UK

·         University of Michigan, USA

·         University  of Queensland, Australia

 در زمستان سال 1392 AMEE فراخواني براي ايجاد مراكز بين المللي همكار (BICC ) جديد منتشر كرد. مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه نيز به نمايندگي از دانشگاه علوم پزشكي تهران پروپوزال پيشنهادي خود را در اين زمينه ارايه نمود. در نهايت اعلام شد از بين درخواست هاي فراواني كه اين انجمن دريافت كرده است، دانشگاه علوم پزشكي تهران همراه با 12 دانشگاه ديگر به عنوان مراكز BICC جديد  پذيرفته شدند.

 

به اين ترتيب، تفاهم نامه همكاري بين المللي با هدف ترويج فرهنگ تصميم گيري مبتني بر شواهد در آموزش، همچنين اجرا و انتشار مطالعات مروري سيستماتيك و نيز فراهم كردن موقعيتي براي تبادل تجربيات، ميان دكتر جعفريان رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران و پروفسور رونالد هاردن دبير كل AMEE به امضا رسيد.

 

علاوه بر اين، بر اساس اين تفاهم نامه كه تا سال ۲۰۱۷برقرار خواهد بود، نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران به عضويت هيأت بورد و كميته اديتوريال BEME در آمده و در جلسات آن حضور خواهند داشت.

 

اعضاي BICC در دانشگاه علوم پزشكي تهران (به ترتيب حروف الفبا) عبارتند از:

·         دكتر محمد جليلي، دانشيار گروه آموزشي طب اورژانس، عضو هيات علمي گروه آموزشي آموزش پزشكي

·         دكتر اكبر سلطاني، دانشيار گروه آموزشي داخلي-بيماري هاي غدد

·         دكتر ماندانا شيرازي، استاديار گروه آموزشي آموزش پزشكي

·         دكتر سارا مرتاض هجري، دانشجوي PhD آموزش پزشكي

·         دكتر عظيم ميرزازاده، دانشيار گروه آموزشي داخلي، عضو هيات علمي گروه آموزشي آموزش پزشكي

·         دكتر سحرناز نجات، دانشيار گروه آموزشي آمار و اپيدميولوژي

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved