جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » دستاوردها و افتخارات مركز » دستاوردها و افتخارات مركز » كسب رتبه اول در رتبه بندي كشوري مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور در سال 1394

كسب رتبه اول در رتبه بندي كشوري مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور در سال 1394

1394/02/26

دانشگاه علوم پزشكي تهران در هشتمين جشنواره آموزشي كشوري شهيد مطهري، موفق به كسب رتبه برتر در بخش­هاي مختلف اين جشنواره شد.

در اين جشنواره كشوري دانشگاه علوم پزشكي تهران توانست در طرح رتبه بندي آموزشي دانشگاه­ هاي(راد)، رتبه نخست را در ميان دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يك كشور كسب كند.

به علاوه مركز مطالعات و توسعه آموزش اين دانشگاه در حيطه مشاوره توسعه كيفي آموزشي دانشگاه­ هاي علوم پزشكي تيپ يك كشور بر اساس طرح رتبه­بندي آموزشي دانشگاه­ ها (راد) در جايگاه نخست قرار گرفت.

در اين جشنواره در حيطه مشاوره و راهنمايي، فرايند "طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه­ هاي آموزشي با رويكرد هنر و رسانه در آموزش موضوعات اخلاقي، رواني و اجتماعي به دانشجويان پزشكي" موفق به كسب رتبه نخست كشوري گرديد و همچنين حيطه سنجش و ارزشيابي، فرايند "ارزشيابي دستيابي به پيامدهاي برنامه بازنگري پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مقطع علوم پايه" موفق به كسب رتبه دوم كشوري شد. در حيطه برنامه­ ريزي، فرايند " طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه "همراه" براي دانشجويان مقطع علوم پايه دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران در محيط ­هاي استاندارد شده" رتبه دوم را كسب كرد.

كسب رتبه دانشجوي برتر دكتراي آموزش پزشكي توسط دكتر سارا مرتاض هجري و رتبه نخست كارگاه همايش با عنوان "چگونه پروپوزال يك مطالعه مرور نظام‌مند در آموزش پزشكي را تدوين كنيم؟" از ديگر موفقيت­ هاي اين دانشگاه در جشنواره امسال بود.

                                                                                            

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved