جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » دستاوردها و افتخارات مركز » دستاوردها و افتخارات مركز » كسب عنوان دانشگاه برتر در توليد علم آموزش پزشكي در هجدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي شهيد مطهري ارديبهشت ماه 1396

كسب عنوان دانشگاه برتر در توليد علم آموزش پزشكي در هجدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي شهيد مطهري ارديبهشت ماه 1396

دانشگاه علوم پزشكي تهران در ارديبهشت ماه 1396 موفق به كسب عنوان دانشگاه برتر در توليد علم آموزش پزشكي و عنوان غرفه برتر در هجدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي شهيد مطهري گشت.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved