جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » دستاوردها و افتخارات مركز » دستاوردها و افتخارات مركز » كسب عنوان غرفه برتر به صورت مشترك با دانشگاه شيراز در هجدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي شهيد مطهري ارديبهشت ماه 1396

كسب عنوان غرفه برتر به صورت مشترك با دانشگاه شيراز در هجدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي شهيد مطهري ارديبهشت ماه 1396

دانشگاه علوم پزشكي تهران در ارديبهشت ماه 1396 موفق به كسب  عنوان غرفه برتر در هجدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي شهيد مطهري گشت.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved