سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » پيشينه مركز

پيشينه مركز

1392/08/27

مركز مطالعات و توسعه­ آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران، در سال ۱۳۷۴ با هدف كلي ارتقاي كيفي آموزش علوم پزشكي و به منظور بالا بردن سطح دانش و كارايي فارغ التحصيلان، بر اساس نيازهاي جامعه، به عنوان يكي از مديريت هاي وابسته به معاونت آموزشي شروع به كار كرد.

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۹ در دانشكده پرستاري و مامايي واقع شده بود كه از سال ۱۳۸۹ به محل معاونت آموزشي واقع در ساختمان مركزي دانشگاه انتقال يافت. با افتتاح ساختمان مستقل مركز مطالعات و توسعه دانشگاه در آذرماه سال ۱۳۹۲، اين مركز به محل كنوني و اختصاصي خود انتقال پيدا كرد.

عملكرد و فعاليت ها:

 اهداف مركز مطالعات در راستاي ارتقاي استانداردها و كيفيت آموزش در جهت برنامه­ هاي استراتژيك دانشگاه است، در حقيقت ارتقاي مهارت­ هاي آموزشي در نيروي انساني هيأت علمي و فراگيرندگان هدف اين مركز است. و اقتضاء اين هدف ايفاي هفت نقش مركز به شرح زير است:

  1-    ارتقاي استانداردهاي آموزشي

  2-    ارتقاي پژوهش در آموزش

  3-    ارزشيابي ميزان اثر بخشي ياددهي- يادگيري با روش­هاي متفاوت

  4-    ارتقاي پتانسيل يادگيري در دانشجويان

  5-    ارتقاي پژوهش­هاي علمي

  6-    ارتقاي آگاهي دانشجويان از طريق دستيابي به دانش روز

  7-    حفاظت و نگهداري منابع و تجهيزات ضروري

  8-    ارتقاء دانش و نگرش و توان­مندي مشمولين گروه پزشكي آموزش مداوم 
 9-    توسعه آموزش الكترونيكي و از راه دور        

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved