سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
همكاري بين المللي
تفاهم نامه همكاري بين المللي ميان دانشگاه علوم پزشكي تهران و انجمن آموزش پزشكي اروپا (Association of Medical Education in Europe) در ابتداي سال 93 به امضاي دكتر جعفريان رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران و پروفسور رونالد هاردن دبير كل AMEE رسيد. اين تفاهم نامه با هدف ترويج فرهنگ تصميم گيري مبتني بر شواهد در آموزش، اجرا و انتشار مطالعات مروري سيستماتيك و فراهم كردن موقعيتي براي تبادل تجربيات منعقد شده است.
در اين بحش، سعي شده است بهترين شواهد موجود در حوزه هاي مختلف آموزش پزشكي معرفي شوند.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved