چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توان مندسازي مدرسين » فعاليت ها

فعاليت ها

1394/04/10مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران از زمان تاسيس در سال ۱۳۷۴ تا كنون دوره هاي آموزشي مختلفي را برگزار كرده است. در حال حاضر مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي تابعه دوره ها و كارگاه هاي آموزشي زير را برگزار مي كنند: 

جهت مشاهده تقويم واحد توان مند سازي در سال ۱۳۹۷ اينجا كليك كنيد.

دوره مهارتهاي آموزشي پايه


اين دوره شامل مجموعه اي از كارگاه هاي ضروري دربرگيرنده مهارت هاي تدريس و ارزيابي پايه است كه براي كليه اعضاي هيأت علمي كه بعد از اسفند ماه ۸۸ به عضويت هيات علمي دانشگاه درآمده اند و در مرتبه استادياري هستندبرگزار مي گردد و از ابتداي سال ۹۳ جايگزين دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي (دوره فلوشيپ آموزش پزشكي)‌ شده است. انتظار مي رود تمامي اعضاي هيات علمي در اين زمينه تسلط علمي اوليه و تبحر عملي لازم را كسب نمايند.


 كارگاه هاي برگزارشده توسط دفاتر توسعه آموزش و گروه هاي آموزشي

با عنايت به تاكيد برنامه جامع توانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه مصوب شوراي دانشگاه بر گسترش عرصه برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي آموزشي به گروه ها و دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني دانشگاه و به منظور ساماندهي روند درخواست و تاييد امتياز كارگاه هايي كه دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي آموزشي و گروه هاي آموزشي درخواست برگزاري آنها را دارند فرايند بررسي و تخصيص امتياز توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه تدوين شده است.


 دوره آموزشي تدبير

اين دوره شامل مجموعه­اي از كارگاه­هاي به هم پيوسته در مورد موضوعات اصلي آموزش پزشكي نظير اصول ياددهي-يادگيري، روش­هاي آموزشي، روش­هاي ارزيابي فراگيران، برنامه­ريزي آموزشي و ارزشيابي دوره­هاي آموزشي و در نهايت ليدرشيپ آموزشي است كه تلاش مي­كند تا هر يك از اين موضوعات را به شيوه­اي تعاملي و كاربردي براي اعضاي هيات علمي در۶روز مداوم يا متناوب ارائه دهد.

كارگاه هاي پيشرفته

اين كارگاه ها در راستاي افزايش دانش و مهارت آموزشي اعضاي هيات علمي در يك موضوع خاص آموزشي در طول سال توسط واحد توان مند سازي مدرسين با همكاري ساير واحد ها، مراكز و معاونت ها برگزار مي شود.

آشنايي اعضاي هيات علمي جديد با دانشگاه


اين دوره براي اعضاي هيات علمي جديد(كمتر از دو سال سابقه كار)، با هدف آشنا سازي با مقررات دانشگاه، فرصت هاي آموزشي و پژوهشي، همچنين تسهيلات قابل ارائه به ايشان در دو روز متناوب برگزار مي گردد.

اين دوره با همكاري كميته تخصصي آموزش پزشكي (SCOME) تهران جهت ورود دانشجويان به علم آموزش پزشكي طراحي شده است.

پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مجازي

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved