شنبه 14 تیر ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

دبيرخانه دانش پژوهي

واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » دبيرخانه دانش پژوهي » مسئول واحد
 مدير دبيرخانه ي دانش پژوهي
دكتر رضا شريعت محرري


كارشناس دانش پژوهي آموزشي:
آزاده اشتياقي

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved