چهار شنبه 5 آذر ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » فيلم ها و محتواي آموزشي » برنامه "ياد استاد: پلي بين گذشته و آينده معلمي در دانشگاه علوم پزشكي تهران" » برنامه ياد استاد- دكتر منوچهر قاروني

برنامه ياد استاد- دكتر منوچهر قاروني
 


از اهداف مهم مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در راستاي توانمندسازي آموزشي اساتيد ايجاد هويت حرفه اي و دغدغه معلمي و تامل بر ويژگي هاي معلمان برجسته دانشگاه در محيط هاي دوستانه و صميمي است. با طراحي و اجراي برنامه ياد استاد به عنوان يكي از برنامه هاي غير رسمي توانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي؛ با حضور دكتر منوچهر قاروني استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي تهران تلاش گرديد تا فرصتي براي بازانديشي بر نقش خود به عنوان معلم دانشگاه براي اعضاي هيات علمي ايجاد شود.

فيلم سخنراني اين برنامه به همراه نكات قابل توجه براي علاقه مندان در پارت هاي جداگانه در پايين آمده است


پارت اول

 

- معلم بايد فرهنگ ساز و اثر گذار باشد.


پارت دوم

 

-   معلم بايد باهوش باشد.
-  معلم بايد ارتباط چشمي با دانشجو برقرار كند.
-  معلم بايد گلستان سعدي را بارها بخواند، حفظ كند و در كلاسش استفاده كند
- معلومات يك معلم بايد در ذهنش باشد نه صرفا در اسلايدهايش.


پارت سوم


 --- - معلم بايد نظم داشته باشد، براي شاگردانش الگوي نظم باشد و زودتر از دانشجويانش در كلاس حاضر شود.

-   - معلم بايد لباسش آراسته باشد.

-  - شاگرد درس استادي را مي خواند كه دوستش داشته باشد. بنابراين استاد بايد شخصيت دوست داشتني و  صميمانه داشته باشد.

-   - معلم يعني فردي كه دست دانشجوها را مي گيرد و از لب جوي ميگذراند و بعد ميبيند كه بچه ها به قله رسيده اند او همچنان دست بقيه را مي گيرد و از جوي عبور مي دهد

 

پارت چهارم


معلم بايد سخنران باشد و اصول آن را بداند، هم از تكنولوژي آموزشي و هم از نيروي خودش استفاده كند- معلم بايد از استعاره استفاده كند. از مواردي كه من به دانشجويان مي گفتم و بعد از سال ها در ذهنشان مانده است همين استعاره هاست. "صفاتي كه يك دكتر قلب بايد داشته باشد: گوش سگ، ديد عقاب، علم شتر، هوش روباه"

- معلم بايد هم به به جسم و هم به روح بيمار توجه داشته باشد چون براي دانشجو الگوست."تو بيمار را معاينه مي كني بيمار هم تو را معاينه مي كند يا نبض بيمار را بگير بيمار خوب مي شود" اين ها را به دانشجو ميگفتم كه اهميت نگاه به بيمار به عنوان يك انسان را ياد بگيرد.


پارت هفتم


پارت هشتم

سوال اعضاي هيات علمي شركت كننده از آقاي دكتر قاروني


پارت نهم


تدريس استاد قاروني در جلسه

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved