جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » معرفي واحد

معرفي واحد

معرفي كلي:

واحد «توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان» از اسفند 96 به عنوان يكي از واحدهاي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران به طور رسمي شروع به فعاليت كرد. اين واحد كميته دانشجويي مركز مطالعات دانشگاه را تحت پوشش دارد و در حيطه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي به فعاليت مي پردازد.چشم انداز/ دورنما:

1.    تعالي آموزش علوم پزشكي از طريق مشاركت دادن دانشجويان در فرايند ياددهي - يادگيري
2.    توسعه علم آموزش پزشكي در بين دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
3.    توانمندسازي دانشجويان در حوزه هاي مختلف آموزشي

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved