جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد طرح هاي توسعه اي و دانش پژوهي آموزشي » پروپوزال طرح هاي توسعه اي


با توجه به يكسان بودن فرم طرح هاي HSR و طرح هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه،خواهشمند است اگر طرح شما درپاسخ به فراخوان تحول ونوآوري در آموزش علوم پزشكي است ، بسته مورد نظر را حتما " از بين ۱۰ بسته ارائه شده در فرم انتخاب كنيد. بديهي است عدم انتخاب يكي از بسته ها يا انتخاب گزينه هيچ كدام به معني ورود طرح به مسير طرحهاي HSR خواهد بود. همچنين فرايند ارسال طرح اعم از «طرح هاي مرتبط با بسته هاي تحول و نوآوري » يا «طرح هاي توسعه اي HSR همچون گذشته از طريق ارسال ايميل به نشاني hsrtums@gmail.com صورت خواهد پذيرفت.

  براي دريافت فرم پروپوزال اينجا را كليك كنيد.


  گردش كار واحد طرح هاي توسعه را از اينجا دانلود كنيد.


  راهنماي نحوه تكميل جدول هزينه هاي طرح هاي توسعه  را از اينجا دانلود كنيد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved