جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد طرح هاي توسعه اي و دانش پژوهي آموزشي » مشاوره نگارش پروپوزال

براي ارائه خدمات هر چه مطلوبتر به اعضاي هيأت علمي دانشگاه در زمينه تهيه و تصويب پيش نويس طرحهاي توسعه اي در آموزش علوم پزشكي و سرعت بخشيدن به روند تصويب اينگونه طرحها، گروه مشاوره واحد طرحهاي توسعه اي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي از ابتداي مرداد ماه سال ۱۳۹۱ ارائه خدمات خود را شروع كرده است.

اساتيد و كارشناساني كه در اين طرح به عنوان مشاور با "مركز مطالعات" همكاري مي كنند، صرفاً به منظور توسعه و گسترش انجام اينگونه مطالعات در دانشگاه اين خدمات را ارائه مي دهند .

از اساتيد محترم علاقمند به استفاده از اين خدمات تقاضا ميشود در موراد ذيل با اين واحد همكاري مبذول فرمايند:

۱-    خواهشمند است از تماس مستقيم با مشاورين براي تعيين وقت مشاوره جداً خودداري فرماييد.

۲-    لطفا براي تعيين وقت مشاوره از فرم ويژه مشاوره كه در پايگاه رايانه (معاونت آموزشي/مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه/ واحد طرح­هاي توسعه در آموزش/ دستورالعمل استفاده از مشاوره) قرار داده شده است (قالب بنديMS-word و pdf) استفاده فرماييد.

۳- در صورتي كه امكان انجام مشاوره در زمان درخواست شده وجود داشته باشد، يك نامه از طريق پست الكترونيك براي شما ارسال خواهد شد. لطفا پس از دريافت نامه مذكور، تاييد نامه را براي كارشناس واحد ارسال فرماييد.

۴- خواهشمند است پس از مشخص شدن روز و ساعت مشاوره، رأس ساعت تعيين شده در محل حضور بهم رسانيد. مشاوريني كه همكاري با مركز توسعه دانشگاه را پذيرفته اند همكاران شما در دانشگاه ميباشند و هر گونه جابجايي يا تغيير در زمان بندي ملاقات ها مي تواند باعث اتلاف وقت زيادي شود.

۵-      اگر به هر علتي قادر به حضور در ساعت و تاريخ مشخص شده در جلسه مشاوره نمي باشيد، لطفا مورد را در اسرع وقت (ترجيحا 24 ساعت قبل)  از طريق ايميل(hsrtums@gmail.com ) به واحد طرح هاي توسعه در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه اطلاع دهيد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved