سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
انتشارات » فصلنامه رويش » انواع مقالات مورد پذيرش در مجله رويش

انواع مقالات مورد پذيرش در مجله رويش

انواع مقالات زير در اين مجله مورد بررسي و داوري قرار مي­گيرند:

·        مقالات اصيل پژوهشي (Original Article)

·        مقالات مروري (Review Article):  مقالات مرور نظام‌مند، مباحثه‌اي يا نقد و تحليل منابع در مورد موضوعي خاص يا نظريه‌ها و گرايش‌هاي جديد در علوم پزشكي

·        گزارش كوتاه (Short Communication)

·        نامه به سردبير (Letter to Editor)

·        مقالات آموزشي (Educational Articles) و...

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved