سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
انتشارات » فصلنامه رويش » معرفي مجله رويش

معرفي مجله رويش

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران در راستاي رسالت خود به منظور ارتقاي استانداردهاي آموزشي و توسعه آن، فصلنامه علمي رويش را منتشر مي­كند. فصلنامه رويش كه هر سه ماه به صورت الكترونيكي چاپ مي­شود، با هدف نشر دانش توليد شده در حيطه آموزش و انتقال تجربيات مرتبط با آموزش علوم پزشكي راه­اندازي شده است.

اين فصلنامه، در برگيرنده مقالات و موضوعات مرتبط با آموزش در علوم پزشكي است كه به زبان فارسي منتشر مي‌شود. اعضاي محترم هيات علمي، مديران آموزشي و دانشجويان مي­توانند با بهره­مندي از رويكرد دانش­پژوهي و از طريق انتقال تجربيات آموزشي خود، به توسعه مرزهاي دانش و تبديل آن به شكلي كاربردي پرداخته و در ايجاد شواهد در زمينه آموزش مشاركت داشته باشند.

مركز مطالعات و توسعه آموزش مفتخر است اعلام نمايد كه اين نشريه علمي با فراهم آوردن بستري مناسب جهت انتشار دانش آموزشي، تبادل ايده­هاي نوآورانه آموزشي و انتقال تجارب حاصل از فعاليت­هاي دانش پژوهي، به توسعه و هم­افزايي دانش در اين حوزه كمك مي‌نمايد.


گروه سردبيري:

دكتر هومان حسين نژاد

دكتر محبوبه مافي نژاد

دكتر مريم كرباسي مطلق

 

ويراستار علمي:

دكتر مريم كرباسي مطلق

 

ويراستار:

 فاطمه قربي

 

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved