یک شنبه 25 آذر ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » فعاليت ها » جشنواره ها

جشنواره ها

1392/07/02
علاقه مندان براي كسب اطلاعات بيشتر از بيستمين جشنواره ابن سينا اينجا كليك كنيد.
جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور تجليل و تكريم اساتيد عرصه آموزش پزشكي و براي شناسايي و معرفي فرآيندهاي آموزشي مطلوب كشوري، دانشگاهي و همچنين نوآوري، ابداع و معرفي فرآيندهاي جديد در حيطه هاي روش­ها و تكنيك­هاي آموزشي، سنجش، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي، مرجعيت، رهبري و مديريت آموزشي، مشاوره و راهنمايي، فعاليت­هاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي، قوانين، مقررات و ساختارهاي آموزشي، محصولات آموزشي و به منظور ارتقاء آموزش پزشكي برگزار مي­گردد
بخش آموزش جشنواره ابن سينا با هدف تكريم و قدرداني و فراهم نمودن بستر مناسب جهت ارتقاي آموزش در دانشگاه برگزار مي­گردد.بدين منظور معاونت آموزشي دانشگاه با همكاري مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه اقدام به برگزاري بخش آموزش جشنواره مذكور در پنج حيطه جايزه كشوري ابن سينا، جايزه يك عمر تلاش در آموزش علوم پزشكي، جايزه تلاشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشكي، جايزه پيش كسوت آموزش دانشگاه و جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني) مي­نمايد.
جشنواره دانشجويي ابن سينا با هدف حمايت و تشويق فعاليت هاي ارزشمند دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در حوزه هاي مختلف برگزار مي گردد. بدون شك برگزاري اين جشنواره فرصت مغتنمي است كه در آن امكان شناسايي، معرفي و قدرداني از دانشجويان برتر دانشگاه در حيطه هاي مختلف فراهم خواهد شد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved