چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » فعاليت ها » جشنواره ها » جشنواره ابن سينا

جشنواره ابن سينا

1392/08/25

 

بخش آموزش جشنواره ابن سينا با هدف تكريم و قدرداني و فراهم نمودن بستر مناسب جهت ارتقاي آموزش در دانشگاه برگزار مي­ گردد.

بدين منظور معاونت آموزشي دانشگاه با همكاري مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه اقدام به برگزاري بخش آموزش جشنواره مذكور در پنج حيطه جايزه كشوري ابن سينا، جايزه يك عمر تلاش در آموزش علوم  پزشكي، جايزه تلاشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشكي دانشگاه، جايزه پيش كسوت آموزشي دانشگاه و جايزه آموزشگر برتر (حكيم جرجاني) مي­ نمايد.

براي دريافت آيين نامه اينجا كليك
نماييد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر با شماره 88955712-88955846 داخلي 406 كارشناس دبيرخانه دانش پژوهي و جشنواره هاي آموزشي تماس حاصل فرماييد.
 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved