جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » فعاليت ها » دوره هاي توانمندسازي » كارگاه هاي پيشرفته

كارگاه هاي پيشرفته

1393/04/25


 

اين كارگاه­ها در راستاي افزايش دانش و مهارت آموزشي اعضاي هيات علمي در يك موضوع خاص آموزشي در طول سال توسط واحد توان­مندسازي مدرسين با همكاري ساير واحد­ها، مراكز و معاونت­ها برگزار مي­شود.تا كنون كارگاه پيشرفته با موضوعات: پژوهش در آموزش، ارزيابي فراگير، ارزشيابي برنامه، ليدرشيپ آموزشي، آموزش باليني، برنامه­‌ريزي آموزشي، سخنراني تعاملي و چگونگي برگزاري يك كارگاه موفق، توسط مركز مطالعات برگزار گرديده است. 

هزينه شركت در دوره:براي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران بدون دريافت هزينه و براي اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه­ هاي علوم پزشكي با دريافت هزينه مي­باشد.


شماره تماس: ۸۸۹۵۵۰۱۶ داخلي( ۳۰۱،۳۰۲)  


آدرس ايميل:edcworkshops@tums.ac.ir

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved