جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » فعاليت ها » دوره هاي توانمندسازي » آشنا سازي اعضاي هيات علمي جديد با دانشگاه

آشنا سازي اعضاي هيات علمي جديد با دانشگاه

1393/07/29

همواره يكي از چالش ­هاي اعضاي هيات علمي جديد دانشگاه، عدم آشنايي با قوانين، آيين نامه ها، امكانات و فعاليت  هاي جاري در دانشگاه بوده است. براي رفع اين چالش مركز مطالعات و توسعه آموزش با همكاري معاونت­‌هاي دانشگاه  طي سال­هاي ۱۳۹۳ تا كنون  برنامه  "آشنا سازي اعضاي هيات علمي جديد با دانشگاه" برگزار كرده است. با توجه به نياز  و درخواست اعضاي هيات علمي، محتواي اين برنامه به صورت مجموعه آموزشي صوتي تصويري در قالب لوح فشرده در  حوزه آموزشي با محوريت: آشنايي باسيستم شعاع، سامانه­ هاي سما، نماد و سرمد، مقررات تبديل وضعيت و ترفيع و  آيين نامه ارتقا، سيستم ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي و نيز فرصت­ هاي توان­مندسازي آموزشي،نحوه گرفتن گرنت­هاي آموزشي و جشنواره­ هاي آموزشي دانشگاهي و كشوري و در حوزه پژوهش با محوريت گرنت­ هاي  پژوهشي، كتابخانه الكترونيك، تشويق مقالات و نحوه استفاده از فرصت­هاي مطالعاتي و حمايت­ هاي دانشگاه از سفرهاي  علمي تهيه گرديد و در اختيار اعضاي هيات علمي محترم قرار گرفته است.

بنابراين براي پاسخ گويي به سوالات و ابهامات احتمالي و ديدار با مسؤولين دانشگاه برنامه اي حضوري برگزار ميگردد كه لازم است شركت كنندگان با مطالعه كامل محتواي لوح فشرده در اين دوره شركت نمايند.


شماره تماس: ۸۸۹۵۵۷۱۲-۸۸۹۵۵۸۴۶ داخلي  ( ۴۰۴،۴۰۳) 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved