شنبه 14 تیر ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » فعاليت ها » جشنواره ها » جشنواره ابن سيناي دانشجويي

جشنواره ابن سيناي دانشجويي

جشنواره دانشجويي ابن سينا با هدف حمايت و تشويق فعاليت هاي ارزشمند دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در حوزه هاي مختلف برگزار مي گردد. بدون شك برگزاري اين جشنواره فرصت مغتنمي است كه در آن امكان شناسايي، معرفي و قدرداني از دانشجويان برتر دانشگاه در حيطه هاي مختلف فراهم خواهد شد.

براي دريافت آيين نامه اينجا كليك نماييد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر با شماره 88955712 داخلي 204كارشناس دبيرخانه جشنواره هاي آموزشي تماس حاصل فرماييد.


جايزه "سرآمدي در عملكرد تحصيلي"

جايزه دانشجوي" تلاشگربرگزيده در عرصه توسعه آموزش علوم پزشكي"

آشنايي با برگزيدگان بخش آموزش دومين جشنواره دانشجويي ابن سينا


آشنايي با برگزيدگان بخش آموزش اولين جشنواره دانشجويي ابن سينا


آشنايي با برگزيدگان بخش آموزش سومين جشنواره دانشجويي ابن سينا© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved