جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » فعاليت ها » دوره هاي توانمندسازي » دوره مهارت هاي آموزشي پايه

دوره مهارت هاي آموزشي پايه

1395/01/15

  هدف اين دوره آشنايي اوليه شركت­ كنندگان،با پايه اي ترين عناصر فعاليت يك عضو هيات علمي به عنوان يك معلم دانشگاه مي­باشد كه با طي اين دوره براي ورود به عرصه آموزش دانشگاهي آمادگي لازم را كه لازمه حيات علمي و آموزشي يك عضو هيات علمي است كسب مي ­نمايند و در تلفيق دانش آموزش پزشكي با تخصص هاي علوم پايه و باليني موفق مي­شوند.

كارگاه­‌هاي اين دوره به صورت محوري و انتخابي برگزار مي­گردد. كارگاه ­هاي محوري در دو روز متوالي(۸ مبحث) ارائه خواهد شد و پس از آن كارگاه­هاي انتخابي هر هفته دو روز، ۲ كارگاه از مجموعه كارگاه هاي انتخابي برگزار مي شود.هدف كارگاه محوري تغيير نگرش شركت­ كنندگان نسبت به اصول و مباني ياددهي-يادگيري و درك و ضرورت بكارگيري آن­هاست و مقدمه ­اي بر موضوعات اختصاصي آموزش پزشكي در كارگاه هاي انتخابي مي باشد؛لازم است اعضاي هيات علمي شركت كننده در دوره مهارت هاي آموزشي پايه در تمامي كارگاه هاي محوري شركت نمايند و از مجموع كارگاه ­هاي انتخابي، ۸ كارگاه را بر اساس نياز و علاقه خود انتخاب و شركت نمايند.   


قبل يا بعد از هر جلسه مطالبي جهت كمك به يادگيري به شركت­ كنندگان ارائه مي­شود كه شامل:

۱-طرح درس كه بيانگر اهداف كلي و اختصاصي است.

۲-اسلايد­ها.

۳-تعدادي مقاله مرتبط با موضوع براي كمك به يادگيري عميق­ تر و گسترده ­تر.

۴-عنوان تعدادي منابع براي مطالعه بيشتر.

۵-تكاليف مربوط به هر درس.

شركت­ كنندگان مي­توانند جهت سهولت دسترسي به منابع درسي، تكاليف و فيدبك در اين دوره از سامانه"نماد" استفاده نمايند.


افراد واجد شرايط:

كليه اعضاي هيأت علمي(علوم پايه و باليني)كه بعد از اسفند­ماه ۸۸ به عضويت هيات علمي دانشگاه درآمده­ اند و در مرتبه استادياري هستند و پيش از اين در دوره كوتاه ­مدت آموزش پزشكي شركت نكرده اند مي­توانندبدون دريافت هزينه در اين دوره شركت كنند. براي اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه­هاي علوم پزشكي به همراه هزينه شركت در اين دوره مي­ باشد. شايان ذكر است بر اساس مصوبه شوراي دانشگاه ارايه اين گواهي براي ارتقاي به مرتبه دانشياري ضروري است.

 

شرايط ارائه گواهي پايان دوره عبارتند از:

-  شركت در تمام كارگاه­ هاي محوري

- شركت در ۸ كارگاه از كارگاه­ هاي انتخابي به انتخاب خود فرد

- حضور فعال و مشاركت در بحث­ها، كار گروهي و تمرينات كارگاه­ ها

- ثبت ۸ تكليف در مورد كارگاه ­هاي انتخابي و تاييد آن توسط مركز


تذكر مهم در مورد دريافت گواهي دوره:
 
آن گروه از اعضاي هيات علمي كه در كارگاه ­هاي دوره كوتاه­ مدت آموزش پزشكي شركت كرده ولي پروپوزال خود را ارايه نكرده­ اند، مي­توانند كماكان با ارايه پروپوزال و پس از طي روند بررسي و تصويب در شوراي طرح­هاي توسعه آموزش دانشگاه، گواهي دوره را دريافت كنند.مشاركت حداكثر دو نفر از اعضاي هيأت علمي از ميان مجريان يك طرح توسعه ­اي يا پژوهشي آموزشي پذيرفته مي شود. اين گروه از اعضاي هيات علمي در صورت تمايل مي­ توانند به جاي ارايه پروپوزال، تكاليف دوره مهارت­ هاي آموزشي پايه يك (كه در حال حاضر جايگزين دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي شده است)‌ را انجام و پس از بررسي و تاييد تكاليف توسط مدرسان كارگاه­ها (بدون نياز به شركت در كارگاه ­هاي پيگيري) گواهي دوره را دريافت كنند. براي دسترسي به تكاليف مذكور اينجا كليك كنيد.
شماره تماس: ۸۸۹۵۵۰۱۶ داخلي( ۳۰۱،۳۰۲)  

آدرس ايميل:
 edcworkshops@tums.ac.ir  

 

 

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved