چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » فعاليت ها » جشنواره ها » جشنواره شهيد مطهري » يازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال 97

يازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال 97

 

جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور تجليل و تكريم اساتيد عرصه آموزش پزشكي و براي شناسايي و معرفي فرآيندهاي آموزشي مطلوب كشوري، دانشگاهي و همچنين نوآوري، ابداع و معرفي فرآيندهاي جديد در حيطه هاي روش­ ها و تكنيك­ هاي آموزشي، سنجش، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي، مرجعيت، رهبري و مديريت آموزشي، مشاوره و راهنمايي، فعاليت­هاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي، قوانين، مقررات و ساختارهاي آموزشي، محصولات آموزشي و به منظور ارتقاء آموزش پزشكي برگزار مي­ گردد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر يازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري  اينجاكليك كنيد.

نحوه ارسال فرايندها: براي ارسال فرايندهاي آموزشي مي توانيد فرم ارسال خلاصه فرايند را از سايت دريافت و پس از تكميل به همراه مستندات  حداكثر تا تاريخ ۳۰ دي ماه ۹6به آدرس پست الكترونيكي edcfestivals@tums.ac.ir ارسال بفرماييد در ضمن نسخه فيزيكي مستندات را به دبيرخانه جشنواره به نشاني بلوار كشاورز، خ نادري، خ حجت دوست، پلاك ۵۷ ، مديريت مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه طبقه سوم ارسال نماييد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved