یک شنبه 25 آذر ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » اخبار مركز » اولين روز پخش همزمان كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي amee2017

اولين روز پخش همزمان كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي amee2017

اولين روز از برنامه پخش همزمان كنفرانس بين المللي آموزش پزشكي amee2017 در سالن امفي تئاتر ساختمان مركزي دانشگاه آغاز گرديد. اين برنامه در روز اول تركيبي از پخش سخنراني هاي عمومي و سمپوزيوم است كه بطور مستقيم از شهر هلسينكي كشور فنلاند و بطور همزمان پخش مي گردد. جهت تعاملي و اثربخش كردن برنامه، هر برنامه داراي پانلي از صاحبنظران حوزه آموزش علوم پزشكي است كه بعد از پخش هر برنامه بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع مورد نظر توسط انها هدايت مي گردد. اين برنامه در سه روز متوالي از ساعت 8 الي 17:30 اجرا خواهد شد. مخاطبان برنامه اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان و همه علاقمندان به حوزه اموزش پزشكي مي باشند. شايان ذكر است كه اين برنامه داراي امتياز توانمندسازي آموزشي و بازآموزي جهت اعضاي محترم هيات علمي مي باشد. موضوعات مورد بحث در روز اول شامل موارد ذيل مي باشد:

 Plenary1: The Magic State of Mind by Peter Wardell


Plenary2:  What can medical education learn from the Finnish experience of educational change? by Pasi Sahlberg


Symposium 3A:  Simulation in Healthcare:  Sharing stakeholder perspectives


Symposium 4A:  What is the role of the patient in the education of the healthcare work force


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved