یک شنبه 29 مهر ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » اطلاعيه ها » حيطه هاي دهمين جشنواره مطهري اعلام شد

حيطه هاي دهمين جشنواره مطهري اعلام شد

دستورالعمل اجرايي دهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع اعلام گرديد.
اين جشنواره در ارديبهشت ماه سال 1396 در 6 حيطه به شرح ذيل برگزار مي­ شود:

                

حيطه­ هاي جشنواره:

1.    تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي

2.    ياددهي و يادگيري

3.    ارزشيابي آموزشي (دانشجو، هيات علمي و برنامه)

4.    مديريت و رهبري آموزشي

5.    يادگيري الكترونيكي

6.    طراحي و توليد محصولات آموزشي

 

اعضاي هيات علمي با توجه به حيطه­ هاي شش گانه فوق­الذكر و تمديد زمان بارگزاري فرآيندهاي جشنواره  مطهري در پرتال كشوري مي توانند تا 14 دي ماه اقدام به ارسال فرايندهاي آموزشي خود نمايند.

براي ارسال فرايندهاي آموزشي مي توانيد فرم ارسال خلاصه فرايند را از سايت دريافت و پس از تكميل به همراه مستندات به دبيرخانه جشنواره به نشاني بلوار كشاورز، خ نادري، خ حجت دوست، پلاك 57 ، مديريت مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه طبقه سوم ارسال نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت مديريت مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مراجعه بفرماييد با با شماره تماس 88955712-88955716-88955846 داخلي 406 (سركارخانم پرهيزگار) يا از طريق پست الكترونيك edcfestivals@tums.ac.ir  تماس حاصل فرماييد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved