جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » دوره ها/كارگاه هاي آموزشي » دوره دانا

دوره دانا

مجري/ برگزار كننده:
دوره آموزشي نشر آموزش پزشكي (دانا) توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC)، با همكاري كميته تخصصي آموزش پزشكي (SCOME) برگزار مي شود.

هدف دوره:
هدف از برگزاري اين دوره آشنايي دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با مفاهيم اساسي و كاربردي آموزش پزشكي است. همچنين توانمندسازي دانشجو براي مشاركت فعال در حيطه آموزش، ارائه بازخورد موثر به سيستم آموزشي، ورود به حوزه پژوهش در آموزش و همكاري در طرح هاي توسعه اي آموزشي را نيز در بر دارد.
فارغ التحصيلان اين دوره براي حضور در دوره هاي «دانشجو به عنوان مدرس» و «كارشناسي ارشد مجازي آموزش پزشكي» از اولويت و امتياز ويژه اي برخوردارند.

مخاطبان:
كليه دانشجويان دانشكده هاي (پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي، پرستاري و مامايي، دندانپزشكي، بهداشت، توانبخشي، مجازي، طب سنتي، فناوري هاي نوين، تغذيه و پرديس بين الملل)مي توانند در اين دوره ثبت نام نمايند. پس از بررسي انگيزش نامه متقاضيان دوره، پذيرفته شدگان در كليه كارگاه ها شركت مي كنند، آزمون مي دهند، ارزيابي مي شوند و در پايان دوره گواهي معتبر دريافت مي كنند.

زمانبندي دوره:
دوره دانا يك دوره طولي و كارگاهي دو ماهه است كه معمولا در پائيز هر سال برگزار مي شود. هفتمين دوره دانا در آبان ماه سال 1398 برگزار شد.

محتواي دوره:
در اين دوره مباحثي همچون آشنايي با آموزش پزشكي، نسل هزاره، برنامه درسي، روش هاي تدريس، ارزشيابي برنامه، ارزيابي دانشجو، رفلكشن، فيدبك و ليدرشيپ مطرح مي شود.

مدرسان دوره:
تركيب دو مجموعه ارزشمند از اساتيد برجسته آموزش پزشكي و تسهيل گران آموزش ديده در برگزاري اين رويداد علمي سهيم هستند.

سوالات متداول:

1.    معيار و ملاك پذيرش در اين دوره چيست؟
پس از پايان مهلت ثبت نام يك تيم ۶ نفره از كادر اجرايي دوره دانا، انگيزش نامه داوطلبان را بررسي كرده، بر اساس معيارهاي مشخص امتياز دهي مي كنندو با توجه به ظرفيت دوره و سهميه رشته ها، فراگيراني با بهترين و متناسب ترين انگيزه براي حضور در دوره انتخاب مي شوند.

2.    آيا دانشجوي تازه وارد كه به فعاليت در حيطه آموزش پزشكي علاقه بسياري دارد ولي رزومه آموزشي ندارد در دوره پذيرفته مي شود؟
معيار پذيرش دانشجويان سال هاي پايين تر انگيزش نامه آنها خواهد بود؛ ضمن اينكه اولويت حضور در دوره براي اين عزيزان است. رزومه بيشتر براي پذيرش دانشجويان سال هاي بالاتر مدنظر است.

3.    آياگواهي پايان دوره هم ارائه مي شود؟
بله، در پايان دوره مشروط به تاييد حضور فعال دانشجو، از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران به فراگيران گواهي معتبر دوره داده مي شود.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved