جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » دوره ها/كارگاه هاي آموزشي » كارگاه هاي پيشرفته

كارگاه هاي پيشرفته

بر اساس نيازسنجي هاي به عمل آمده، كارگاه هاي پيشرفته به منظور توانمندسازي دانشجويان در حوزه هاي مختلف آموزش پزشكي طراحي و اجرا مي شود.

كارگاه هاي برگزار شده:
 
1. كارگاه نحوه ثبت و نگارش ايده هاي نوآورانه آموزشي
2. كارگاه، كاربرد نرم افزار SPSS در آموزش پزشكي
3. كارگاه چگونه يك كارگاه آموزشي موثر برگزار كنيم؟
4. كارگاه طراحي يك فرايند آموزشي: از ايده تا اجرا
5. چگونه با Ispring Suite محتواي الكترونيكي استاندارد و جذابي توليد كنيم؟

وبينارهاي برگزار شده:

1. آموزش در همه گيري كرونا: دغدغه ها و راهكارهاي دانشگاه/ ميهمان: دكتر امير علي سهراب پور
2. بررسي چالش هاي مشاركت كارگروه ها/ كميته دانشجويي توسعه آموزش و ارائه راهكارهاي لازم/ ميهمان: مديران دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved