سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توسعه آموزش

واحد توسعه آموزش

 

سرپرست واحد توسعه آموزش :
دكتر ماندانا شيرازي

كارشناس واحد:
مرضيه عزيزيان

 

 

معرفي:

SP كيست ؟
در تعريفي كوتاه، فرد تعليم ديده اي است كه قادر به ارائه يك مشكل باليني به طريقي استاندارد شده و قابل تكرار در شرايط مشابه باشد.
  استفاده از SP در مقايسه با بيمار حقيقي داراي مزاياي زير است:
1– آموزش موثرتر مهارت هاي ارتباطي و باليني توسط SP به دانشجويان رشته پزشكي
2– افزايش اطمينان از حفظ سلامت بيماران حقيقي
3-رعايت و حفظ اصول اخلاق پزشكي

تاريخچه

تاريخچه اولين بيمارنما به سال 1963 ميلادي بـرمي گردد، پيشگام تربيت بيمار نما، دكتر هوارد بارو متخصص اعصاب و آموزش پزشكي در دانشگاه تگزاس و اولين بيمارنما، خانم رز مك ويليام بود. وي در زمينه آموزش آزمون هاي عصبي طبيعي به ايفاي نقش پرداخت.
 طي ساليان بعد دكتر بارو كار خود را در رابطه با استفاده از بيمارنما در آموزش پزشكي توسعه و تداوم داد. نوآوري وي در تمام دانشكده هاي پزشكي مشهور دنيا نظير آكسفورد، جانز هاپكينز و ... مورد استفاده قرار دارد.
دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را از سال 1384 با همكاري اعضاي هيات علمي خود شروع نمود و تاكنون در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي به صورت تئوري و عملي پيشگام بوده است. هم اكنون اين دانشگاه به عنوان يكي از مراكز معتبر تربيت بيمار استاندارد شده در منطقه خاورميانه محسوب مي شود.عناوين طرح هاي پژوهشي اجرا شده در حيطه SP:

* بررسي تاثيـر الگوي پـراچسكا بر عملكرد پزشكان عمـومي در رابطه بـا تشخيص و درمــان بيمـاري افسردگي با استفاده از بيماران استـاندارد شده 85-84
* تربيت بيماران استاندارد شده درزمينه 5 بيماري رشتـه روانپـزشكي در مـركـز مطالعات وتـوسعه دانشـگاه بـا همكاري گـروه روانپـزشكي و مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه86-85
* تربيت بيماران استاندارد شده در زمينه آموزش مهـارت هـاي بـرقـراري ارتباط در دوره پزشكي عمومي 86-85
* بررسي صحت ايفاي نقش بيماران استاندارد شده در رابطه با مهارت هاي ارتباطي 89-88
* بررسي پايايي و روايي ارائه بازخورد نوشتاري توسط بيمار استاندارد شده به دانشجويان رشته پزشكي در رابطه با مهارت هاي ارتباطي و جايگزين نمودن آنها به عنوان ارزياب در امتحانات پروژه مشترك بين دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه كارولينسكاي سوئد  89-88
* انجام 6 طرح تحقيقاتي با همكاري SP ها در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، روانپزشكي و داروسازي در رابطه با مهارت هاي بين حرفه اي كادر درماني 92-88
* طرح مصوب وزارت بهداشت - دفتر سلامت روان در خصوص مقايسه عملكرد پزشكان عمومي در مراكز سلامت روان  جامعه نگر (CMHC) و مراكز بهداشتي- درماني معمول در رويكرد درماني مراجعين با شكايات روانپزشكي توسط بيماران استاندارد- 1392
* استفاده از simulation به عنوان نوآوري در سنجش ارتباطات بين حرفه اي- 1392

تفاهم نامه بين المللي:

انعقاد تفاهم نامه همكاري،بين دفتر بيمار استاندارد دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه كارولينسكاي سوئد در راستاي تربيت بيمار استاندارد شده

 

 كارگاه هاي اجرا شده:

* كارگاه تربيت بيمار استاندارد شده در مركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران- 1386
* سمينار معرفي بيمار استاندارد شده و كاربرد آن در آموزش و ارزشيابي -1389
* كارگاه Quality assurance به زبان انگليسي در سطح دانشگاه - 1390
* مـديريت و اجراي كارگاه Standardized Patients quality assurance  در كنگره بين المللي AMEE - 2010
* همكاري در برگزاري كنگره (simulation (Simec تركيه ( آنكارا) - 2010  
* همكاري در برگزاري كارگاه تضمين كيفيت بيمار استاندارد شده در دانشگاه كارولينسكاي سوئد- 2010
* مديريت و اجراي كارگاه Standardized Patients quality assurance در زمينه competency assessment در Ottawa conference مالزي (كوالالامپور) -2012

دفتر تربيت بيمار استاندارد شده در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه، آمادگي خود را  براي همكاري در موارد  زير اعلام مي كند:
· برگزاري آزمون هاي OSCE  با دانشگاه هاي سطح كشور
· برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم ( كارگاه، سمينار و... )
· آمـوزش  مهارت هـاي  باليني و  ارتباطي بـه دانشجويان علوم پـزشكي در سطوح  graduate post وunder graduate
· همكاري با شركت هاي دانش بنيان در راستاي برگزاري آزمون هاي OSCE
دفتر بيمار استاندارد شده به منظور تحقق اهداف پيش بيني شده خود در حيطه هاي باليني، مهارت هاي بين حرفه اي، روان پزشكي و ... به توليد فيلم هاي آموزشي مرتبط پرداخته است.
علاقه مندان مي توانند به منظور مشاهده 3 فيلم از 17 فيلم توليد شده در حيطه هاي روان پزشكي بر روي عبارت "مشاهده فيلم ها" كليك نمايند. 

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved