چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد رسانه ها و همكاري هاي برون سازماني

واحد رسانه ها و همكاري هاي برون سازماني

1392/08/25

    دكتر هومن شهسواري
          مدير واحد رسانه ها و همكاري هاي برون سازماني
                 مرتبه علمي:استاديار
                 پست الكترونيكي:h_shahsavari@sina.tums.ac.ir
                عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامائي
                                                    CV                             

فاطمه قربي

كتابدار _كارشناس واحد رسانه ها
ghorbif@farabi.tums.ac.ir
88955712-88955846داخلي 201

متين اميري  
 كارشناس واحد رسانه ها و همكاري هاي برون سازماني
پست الكترونيكي:s.matin.amiri@gmail.com 
شماره تماس
:88955712-88955846  داخلي 304 
معرفي:

واحد رسانه­ ها و همكاري­ هاي برون سازماني با توجه به برنامه چهارساله معاونت آموزشي، و همچنين به استناد رسالت، مأموريت و شرح وظايف مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه ، از بهمن ماه سال 1389 شروع به فعاليت نموده است. هدف از وجود اين واحد به تصوير كشيدن و ارائه نمودن فعاليت­ هاي مختلف مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مي­ باشد. تلاش اين واحد بستر سازي مناسب براي همكاري مركز با مراكز مرتبط داخلي و بين المللي است.

 

شرح وظايف:

  • هماهنگ­ سازي فعاليت­ هاي مرتبط با تبديل مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به مركز همكار سازمان بهداشت جهاني
  • فراهم سازي حضور فعال و پرمحتواي مركز در عرصه­ هاي كشوري و بين ­المللي حوزه آموزش پزشكي از جمله همايش ­هاي كشوري و بين­ المللي
  • توسعه منابع علمي كتابخانه مركز در راستاي تبديل آن به يكي از اصلي­ ترين كتابخانه­ هاي مرجع آموزش پزشكي در سطح كشور
  • فعال سازي، غني­ سازي و انتشار منظم گاهنامه رويش با رويكرد تقويت ارتباط با بدنه اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  • تقويت اطلاع ­رساني مستمر، دقيق و مناسب از فعاليت­ هاي مركز در سطح دانشگاه و كشور
  • به روزرساني و غني­ سازي وب سايت به عنوان مسير اصلي و روزآمد اطلاع ­رساني در مورد فعاليت ­هاي مركز
  • راه اندازي و بروز رساني وب سايت انگليسي مركز
  • گسترش فعاليت­ هاي مركز در حوزه انتشارات علمي آموزش پزشكي و پي گيري انتشارات مقالات آموزش پزشكي در مجلات دانشگاه
  • پشتيباني رسانه اي از فعاليت هاي مختلف مركز و بستر سازي رسانه اي براي فعاليت هر يك از واحدهاي مركز
  • توسعه همكاري با مراكز توسعه ساير دانشگاه هاي كشور

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved