سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها

واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها

1392/08/25

دكتر رضا عاطف يكتا
          مدير واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها
                 مرتبه علمي:استاديار
                 پست الكترونيكي:rezaatefyekta@ yahoo.com
                عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
                                                                               
فاطمه قربي

كتابدار _كارشناس واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها
ghorbif@farabi.tums.ac.ir
88955712-88955846داخلي 106

 مهناز نياوراني

كارشناس واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها    

edcfestivals@sina.tums.ac.ir
88955712-88955846داخلي306

   

معرفي:

واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها با توجه به برنامه چهارساله معاونت آموزشي، و همچنين به استناد رسالت، مأموريت و شرح وظايف مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه ، از بهمن ماه سال 1389 شروع به فعاليت نموده است. هدف از وجود اين واحد به تصوير كشيدن و ارائه نمودن فعاليت­ هاي مختلف مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مي­ باشد. تلاش اين واحد بستر سازي مناسب براي همكاري مركز با مراكز مرتبط داخلي و بين المللي است.

 

شرح وظايف:

  •  مديريت كليه روابط مركز مطالعات و توسعه آموزش با سازمان ها و نهادهاي داخل كشور، در راستاي حفظ مرجعيت علمي دانشگاه
  •   ايجاد ارتباط مؤثر با دفاتر توسعه داخل دانشگاه و هدايت آنها در جهت اهداف مركز
  •     هدايت روابط عمومي در جهت اطلاع رساني دقيق، به موقع و كارآمد، متناسب با اهداف مركز
  •     مديريت وب سايت، كانال‌ها و گروه‌هاي مركز در شبكه‌هاي اجتماعي و نشريه رويش
  •   اصلاح ساختار وب سايت مركز جهت بهبود دسترسي كاربران داخلي و خارجي
  •   اطلاع رساني و تلاش در جهت ايجاد زمينه حضور و مشاركت فعال اعضاء هيأت علمي دانشگاه (به ويژه مركز مطالعات) در همايش ها و سمينارهاي داخلي مرتبط با حوزه آموزش پزشكي
  •  برگزاري همايش ها و جشنواره هاي آموزشي مركز (با همكاري واحد اجرايي)

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved