دوشنبه 5 آبان ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزشيابي و اعتباربخشي » كارگاه ها » ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي

ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي

1393/12/17
به دنبال تصويب آيين نامه نظام جامع ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه و با هدف آشنايي هر چه بيشتر مسؤولان دست اندركار اين حوزه در دانشكده هاي تابعه دانشگاه با اين موضوع و برخي از جنبه‌هاي چالش برانگيز ارزشيابي مدرسان، كارگاه آموزشي ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي برگزار شد و مدرسان به بيان موضوعات مختلف كه دربرگيرنده جنبه ­هاي مختلف طراحي يك سيستم ارزشيابي اعضاي هيات علمي بود پرداختند.
اسلايدها
1393/12/17

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved