• 11 فروردین 1402

پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1401

پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسایی و معرفی فرآیندهای آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنین نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید در حیطه های روش­ ها و تکنیک­ های آموزشی، سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی، مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی، فعالیت­ های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی، قوانین، مقررات و ساختارهای آموزشی، محصولات آموزشی و به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می­ گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به دستورالعمل اجرایی پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری مراجعه کنید.

نحوه ارسال فرایندها: برای ارسال فرایندهای آموزشی می توانید فرم ارسال خلاصه فرایند را از سایت دریافت و پس از تکمیل به همراه مستندات حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه 1400 به آدرس پست الکترونیکی edcfestivals@gmail.com ارسال بفرمایید. درضمن نسخه فیزیکی مستندات را به دبیرخانه جشنواره به نشانی بلوار کشاورز، خ نادری، خ حجت دوست، پلاک ۵۷، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه طبقه سوم ارسال نمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می ­توانید با شماره تلفن۸۸۹۵۵۸۴۶ ۸۸۹۵۵۷۱۲ داخلی ۳۰۶ تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است در جشنواره پانزدهمین صرفا فرایندهای وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار گلاسیک باشد (تبصره ماده ۷ ارزیابی فرایندها).